Beaujolais NouveauSe fransk film gratis via Institut Français nya filmtjänst!

Logga in på hemsidan, registrera ett användarkonto – et Hop!


https://ifcinema.institutfrancais.com/
Sällskapet

Välkommen till Svensk-Franska Militärsällskapets (SFMS) hemsida. Sällskapet är en ideell och obunden förening öppen för anställda vid försvarsmyndigheter, aktiva och pensionerade. Sällskapet bildades i mars 2008 på initiativ av svenska försvarsmaktsanställda som konstaterat att det saknades ett forum för främjandet av det franska språket inom Försvarsmakten.
 
För medlemmar finns vi även på Facebook med aktivitetstips och annat!
Nöjd ordförande och nöjda medlemmar efter en intressant guidad tur ombord
på örlogsfartyget CMT Pégase vid Norr Mälarstrand fredagen den 24 maj


SFMS årsmöte  2019 genomfördes den 28 mars
                     Styrelsen vid årsmötetą
Webmaster SFMS,
28 maj 2019 21:11
ą
Webmaster SFMS,
28 maj 2019 20:58