Aktivitetstips‎ > ‎

"Fyra hundra år av militärt samarbete mellan Frankrike och Sverige."

skickad 2 juli 2014 23:31 av Sekreterare SFMS
Föredrag och diskussioner kring ämnet "Fyra hundra år av militärt samarbete mellan Frankrike och Sverige."

Vi träffar överstelöjtnant Johan Lindevall, biträdande militärattaché vid Sveriges ambassad i Frankrike, som informerar om det nuvaranade samarbetet mellan Frankrike och Sverige, samt Kent Zetterberg,professor i modern historia vid Försvarshögskolan, som informerar om de historiska perspektiven under fyra hundra år.

Tillfälle till frågor.

Anmälan görs senast den 20 augusti 2014 klockan 12.00 till Staffan Sjödén, som har följande e-postadress: staffan.sjoden@politik.sll.se

Varmt välkommen!


Patrik Lidbeck
ordförande
överstelöjtnant
Comments